Fast spinningtime for sykkelgruppa

Sykkelgruppa har nå fast spinningtime hver onsdag hos Friskis og Svettis i Asker fra kl 17. Det er plass til flere her, og frem til jul er treningen gratis for våre medlemmer. Dette er en time kun for oss med egen instruktør.

Gi beskjed til kasserer@dif.no for registrering. Førstemann til mølla.

DIF sykkelgruppe

Noen unge ildsjeler i klubben har tatt et initativ ovenfor styret for etablering av sykkelgruppe i DIF. Foreløpig er dette en gruppe på 7-8 16-års gamle gutter.

Styret ser selvfølgelig svært positivt på dette og kommer til å bidra med organisering av treninger og det administrative inntil videre. Med trening her menes eventuelt spinning timer, bruk av vårt eget treningsrom. Les videre