G2008

G2008

Trenere:
Petter Johnsen, 922 81 627
Ketil Aasen, 412 23 131

Lagledere:
Eivind, Karfjell, 909 87 950