2004

Oppdatert 20. november 2016

Denne sesongen vil oppmøtested for trening variere alt etter type trening og snøforhold. Vi vil stort sett trene i området: Dikemark, Vardåsen, Drengsrud og Eid. Grunnet tildelte treningstider på Eid skiarena hvor vi kan trene på kunstsnø, har vi for skisesongen 2016/2017 endret treningsdager til følgende tider:

Tirsdager trener vi i tidsrommet: 18:15 – 19:45
Onsdager trener vi i tidsrommet: 18:30 – 20:00

Denne sesongen har vi også et samarbeid med Heggedal om å arrangere noen fellestreninger. Følg med på facebook-gruppen til «DIF Langrenn 2004» i tiden fremover, da vi her vil annonsere type trening og sted for oppmøte for de ulike dagene. På facebook-gruppa vil vi også annonsere ulike arrangementer.

Til skitreningen skal utøverne ta med: Ski, skisko, staver og drikkeflaske.
Til barmarkstrening skal utøverne ta med: Joggesko, staver, refleksvest og drikkeflaske.

Generell informasjon:

Alle nåværende utøvere vil være registrert som deltagere i langrennsgruppa inntil dere melder endring på dette til klubben.
Husk å oppdater deltagernes profil på S2S dersom dere endrer e-postadresse, telefonnummer eller annen relevant informasjon.

Prosedyre for Innmelding og utmelding av medlemmer til Langrennsgruppa er beskrevet på følgende side:

http://www.dif.no/langrenn/pamelding/

Hilsen trenere 2004 🙂

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Skirenn og emiTag tidtakerbrikke

Under følger informasjon fra Norges skiforbund som gjelder for skirenn av mere offesiell art. Kan nevne at dette ikke gjelder Klubbmesterskap i DIF, Telenor karusell og andre mindre arrangement.

Mange arrangører av skirenn gjennomfører tidtaking med emiTag tidtakerbrikker.
Fra og med sesongen 2014-2015 legger skiforbundet opp til at alle løpere som er 11 år og eldre skal skal ha sin egen emiTag tidtakerbrikke. Det betyr at i de klassene som har rangering på tider, skal løperne ha sin egen emiTag brikke. Se nærmere informasjon fra skiforbundet ved å klikke på linken under:

http://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/tidtakerbrikker/

Kan nevne at DIF Langrenn har kjøpt inn noen tidtakerbrikker for salg. Dersom det er løpere som ønsker å skaffe seg tidtagerbrikke så kan de sende e-post til: ski@dif.no

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

2004 – ansvarlige trenere er Kristian Jørum, Helge Birknes, Jarle Tuvsjøen, Jon Ivar Kroken, Karl Forbo og Olav Strømsnes

Legg igjen en kommentar