Værforhold

YR´s vær og temperaturvarsel er basert på data fra målestasjoner i Asker, Drammen og på Konnerud. Disse gir ikke nødvendigvis et helt riktig bilde av forholdene på Dikemark. Vår erfaring er at temperaturen vinterstid ofte er 3-4 grader lavere enn det som varsles.

Legg igjen en kommentar