Årsmøte i Dikemark IF 31. mars 2016 kl 19

Årsmøte i Dikemark IF 31. mars 2016 kl 1900.

Sted: Vardåsen Skole

  1. Åpning av møte og valg av ordstyrer.
  2. Valg av referent og 2 representanter til å underskrive protokollen.
  3. Årsberetning.
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Fastsettelse av medlemskontigent
  7. Innkommende saker (se vedlegg)
  8. Valg
  9. Signering av protokoll