Kalvøya Budstikka Cup – oversikt for 2002-lagene

Vedlagt er en oversikt over lagene og kampene på Kalvøya/Budstikka Cup 5. og 6. juni.

En flik for jentelagene og en for guttelagene, se nederst i dokumentet.

Det er viktig at dere tar kontakt med lagleder eller undertegnede og gir beskjed dersom dere ikke kan delta på cupen, se egen ”kontaktinfo trenere” flik nederst i dokumentet.

Lag- og kampoversikt Dikemark 2002: Kalvøya-Budstikka Cup