Kategorier


Arkiv


Innkalling til årsmøte 2011 for Dikemark IF

Tid: Torsdag 8. mars 2012, kl. 20:00-2130.
Sted: DIF klubbhus, Dikemark

SAKSLISTE:

1. Åpning

2. Valg av ordstyrer

3. Valg av referent og 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Årsberetning fra styret/aktivitetene
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning uten endringer og meddeler styret ansvarsfrihet.

5. Regnskap for hovedstyret
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner hovedstyrets regnskap for 2011.

6. Budsjett
Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til budsjett for 2011 uten endringer.

7. Fastsettelse av medlemskontingent
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner hovedstyrets forslag om uendret medlemskontingent for 2011.

8. Valg

9. Innkomne forslag
Forslag for behandling på årsmøte må være styret i hende senest 14 dager før årsmøte.

10. Protokoll
Signering av protokoll

Styret
Februar 2012