Innkalling til årsmøte 23. mars 2023

Årsmøtet i Dikemark IF avholdes 23. mars 2023 kl. 19 på Vardåsen skole.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.