Finansieringsbehov
Prosjektet er estimert til ca 21 millioner NOK. Vi utforsker ulike finansieringskilder, inkludert offentlige tilskudd, lån, og ikke minst støtte fra lokalsamfunnet og næringslivet.

 

Kostnadsoverslag på ca 21 mnok

 • Prosjektet er foreslått gjennomført som totalentreprise for å sikre økonomisk forutsigbarhet
 • Prosjektkostnad på ~21 mnok
  • Nøkkelferdig klubbhus
  • Garasje og lager 
 • Prosjektledelse utføres av prosjektgruppen med ekstern støtte ved behov.
   

Spillemidler og momskompensasjon

 • Det er søkt om 3,1 mnok i spillemiddelstøtte for prosjektet
 • Med utgangspunkt i prisoverslaget kvalifiserer flerbrukshuset til ca 3,8 mnok i momskompensasjon
 • Både spillemidler og momskomp har en forskyvning på utbetaling på 2-4 år (utfordrende likvidetsmessig)

 

450k i støtte fra Sparebankstiftelsen

 

Finansieringsplan og lånebehov

DIF går inn med egenkapital på ca 3mnok (ca 1,5 mnok holdt igjen som reserve)

Engelsrud Vel bidrar med 4 mnok til flerbrukshuset og går inn på eiersiden.

Lånebehov:

 • Kortsiktig: 13 mnok
 • Langsiktig: 6,1 mnok