DIF arrangerer skirenn

DIF Langrenn

Vårt viktigste mål er å få flest mulig barn til å bli glad i og gå på ski!

Opp til 6-års alder
Lek og varierte aktiviteter skal stimulere utvikling og styrke de grunnleggende beveglsene. Vi tilbyr derfor ikke skitrening for barn under 6 år, dvs. barn som ikke har startet på skolen.

7 – 9 år
Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring. Slike aktiviteter kan drives innenfor en eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet variert og tilpasset barnas utviklingsnivå.

10 – 12 år
Idretten skal preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innenfor idrettsgrenen

Konkurranser og renn
Fra barnet fyller 6 år kan det delta i lokale konkurranser, først og fremst i eget idrettslag. Fra barnet fyller 11 år kan det delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer. Resultatlister og rangering er tillatt.Alle får premie i disse klassene. Fra det året fyller 13 kan det delta i NM, nordiske mesterskap, EM og VM. Stå på!

Trenerne gis trenerkurs fra Norges Skiforbund og sørger for at vi kan gi barna en optimal start på skikarrieren!
Vi driver vår trening og opplæring i henhold til Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett.

Aurora på DIF-trening med verdensmester Kristin Størmer Steira