Skjema i Spond åpnes i nytt vindu


Lurer du på noe?
Kontakt oss på: medlem@dif.no

For å drive med idrettsaktiviteter i Dikemark IF, må man:

 

1. Ha MEDLEMSKAP i klubben

  • Enkelt medlemskap: kr. 400,- eller
  • Familiemedlemskap: kr. 600,-

 

2. Betale AKTVITETSAVGIFT til den/de gruppene man er aktiv i

Fotball

  • 7-13 år/1.-7. klasse: kr. 1700
  • 14 år/8. klasse og eldre: kr. 2000

Langrenn

  • 7-9 år/1.-3. klasse: kr. 900
  • 10-12 år/4-6. klasse: kr. 1200
  • 13-14 år/7.-8. klasse: kr 1500
  • HL og JR følger satser fra Team Eid.

 

Medlemskap

Gjelder for ett år avgangen (kalenderår) og vil bli sendt ut i januar hvert år for de som er innmeldt pr. 31.12. Det vil fortsatt være mulig å melde seg inn i løpet av året, men med full medlemsavgift uavhengig av når innmelding skjer.

Dekker forsikring for utøvere opp til fylte 12 år.

Medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet.

Når medlemskapet er godkjent, vil du få en epost og/eller SMS fra NIF (Norges idrettsforbund). Denne inneholder en lenke for å bekrefte medlemsskapet, som må følges innen 24 timer. Om du ikke har mottatt denne lenken, eller det har gått mer enn 24 timer, ta kontakt på medlem@dif.no for å få tilsendt ny lenke.

 

Utmelding
Utmelding skal skje skriftlig på epost til medlem@dif.no. Medlemskap fornyes automatisk dersom utmelding ikke foreligger. All skyldig kontingent og aktivitetsavgift må betales ved utmeldelse.

 

Aktivitetsavgift

Det er anledning til å være med på to treninger for å prøve, deretter må aktivitetsavgift betales.

Avgiften sendes normalt ut i oktober for skigruppa, og april for fotballgruppa. Eventuell vintertrening for fotball/sommertrening for skigruppa vil komme som et tillegg.

Hvilke aktiviteter man skal være med på velger man ved innmelding. Har du noen spørsmål rundt medlemskapet, ta kontakt på medlem@dif.no.

For medlemmer som ønsker å delta på flere aktiviteter, send epost til medlem@dif.no.

 

Fordeler med medlemskap i DIF

 • Godt miljø – godt samarbeid
 • Aktivitet i nærområde for barna
 • Kompetente trenere og aktivt styre
 • Engasjerte foreldre
 • Morsomme arrangementer
 • Flotte treningsforhold og omgivelser
 • Alle medlemmer er dekket av forsikring i forbindelse med trening.

 

Forsikring
Alle betalende medlemmer er forsikret i forbindelse med trening.
Fotballspillere er dekket gjennom Oslo fotballkrets forsikring i forbindelse med kamper.
Langrennsutøvere er forsikret gjennom Akershus skikrets.

Utøvere under 12 år er kollektivt ulykkesforsikret gjennom medlemskapet.

Les mer om Betingelser for betaling av medlemsavgift