Bli medlem

For å drive med idrettsaktiviteter i Dikemark IF, må man ha medlemskap i klubben. I tillegg betaler man aktivitetsavgift til den (de) gruppene man er aktiv i. Utøvere under 12 år er kollektivt ulykkesforsikret gjennom medlemskapet.

Les mer om Betingelser for betaling av medlemsavgift

Innmeldingsskjema for nye medlemmer

Når medlemskapet er godkjent, vil du få en epost og/eller SMS fra NIF (Norges idrettsforbund). Denne inneholder en lenke for å bekrefte medlemsskapet, som må følges innen 24 timer. Om du ikke har mottatt denne lenken, eller det har gått mer enn 24 timer, ta kontakt på medlem@dif.no for å få tilsendt ny lenke.

Hvilke aktiviteter man skal være med på velger man ved innmelding. Har du noen spørsmål rundt medlemskapet, ta kontakt på medlem@dif.no.

For medlemmer som ønsker å delta på flere aktiviteter, send epost til medlem@dif.no.

DIF har 2 typer medlemskap; Enkelt medlemskap eller familiemedlemskap.

 • Enkeltmedlemskap vil være aktuelt der hvor en enkelt utøver er medlem, eller hvor enkelte ønsker å være medlem uten aktivitet (såkalt støttemedlem).
 • Familemedlemskap er aktuelt der hvor flere enn 1 i samme familie deltar på en aktivitet, eller hvor hele familien ønsker å støtte opp om DIF. Alle i familien må registreres for å kunne delta på aktiviteter og stemme på årsmøtet.

Hva koster medlemskap?

 • Enkeltmedlemskap  kr. 400,-
 • Familemedlemskap  kr. 600,-

Kontingenten gjelder for ett år avgangen (kalenderår) og vil bli sendt ut i januar hvert år for de som er innmeldt pr. 31.12. Det vil fortsatt være mulig å melde seg inn i løpet av året, men med full medlemsavgift uavhengig av når innmelding skjer.

Kontingenten dekker forsikring for utøvere opp til fylte 12 år. Medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet.

Utmelding
Utmelding skal skje skriftlig på epost til medlem@dif.no. Medlemskap fornyes automatisk dersom utmelding ikke foreligger. All skyldig kontingent og aktivitetsavgift må betales ved utmeldelse.

Aktivitetsavgift

Aktivitetsavgiften fastsettes av styret for den enkelte aktivitet. Det er anledning til å være med på to treninger for å prøve, deretter må aktivitetsavgift betales. Avgiften sendes normalt ut i oktober for skigruppa, og april for fotballgruppa. Eventuell vintertrening for fotball/sommertrening for skigruppa vil komme som et tillegg.

Aktivitetsavgift for de ulike gruppene er:

Fotball

 • 7-13 år/1.-7. klasse: kr. 1700
 • 14 år/8. klasse og eldre: kr. 2000

Langrenn

 • 7-9 år/1.-3. klasse: kr. 900
 • 10-12 år/4-6. klasse: kr. 1200
 • 13-14 år/7.-8. klasse: kr 1500
 • HL og JR følger satser fra Team Eid.

Fordeler med medlemskap i DIF

 • Godt miljø – godt samarbeid
 • Aktivitet i nærområde for barna
 • Kompetente trenere og aktivt styre
 • Engasjerte foreldre
 • Morsomme arrangementer
 • Flotte treningsforhold og omgivelser
 • Alle medlemmer er dekket av forsikring i forbindelse med trening.

Forsikring
Alle betalende medlemmer er forsikret i forbindelse med trening.
Fotballspillere er dekket gjennom Oslo fotballkrets forsikring i forbindelse med kamper.
Langrennsutøvere er forsikret gjennom Akershus skikrets.