En drøm blir virkelighet!

Den 11. juni 2024 ble en drøm virkelighet for Dikemark Idrettsforening i det vi signerte kontrakten for vårt nye klubb- og flerbrukshus. I to år har prosjektgruppen utrettelig jobbet for dette øyeblikket som ble feiret med kake og signering i det gamle klubbhuset.

Det nye klubbhuset bygges av Alento som også er hovedsponsor til Dikemark Idrettsforening. Med på prosjektet er også Engelsrud Vel som gir et betydelig bidrag til byggingen av huset og gis bruksrett til blant annet det nye forsamlingslokalet i bygget.

 

Hvordan blir det nye klubbhuset?

Vi omtaler det nye klubbhus som et flerbrukshus for å gjenspeile hvordan vi har tenkt og jobbet i konseptfasen og senere under tegning av av bygget. Bygge får store åpne flater som muliggjør mange ulike typer bruk, og ikke minst at mange kan bruke huset samtidig. Det blir inngang både fra nord (parkeringsplassen) og sør (fotballbanen), og ikke minst direkte adkomst til garderobene fra utsiden uten å måtte gå gjennom hele bygget på veien.

Mot vest inneholder bygge sosiale soner med mulighet for å dele opp eller utvide – alt etter behov. DIF kiosken blir flyttet inn og får servingsluker både direkte ut mot banen og inn mot den åpne foajéen. Byggets østre fløy er viet til idrettsspesifikke funksjoner med garderober, styrketrening og mulighet for å kunne lage spinningrom eller møterom til bruk i kurs og undervisning.

 

I tillegg til selve flerbrukshuset blir det ført opp en driftsgarasjen for DIFs maskin og utstyrspark. Her vil traktor, snoscooter og ATV kunne lagres trygt og ikke minst vil garasjen kunne holdes frostfri slik at utstyret ikke iser ned.

Når blir det nye huset ferdig?

Byggeperioden for det nye klubbhuset er 8 måneder fra oppstart som p.t. planlegges til august 2024. Om alt går etter planen skal det dermed være klart for stort åpningsfest ila. april/mai 2025. Vi gleder oss til å invitere til århundrets åpningsfest til DIF.

 

Hva skjer i mellomtiden?

Høsten 2024 og vinter og vår 2025 må DIF klare seg uten klubbhus. Styret har anskaffet en container for lagring av utstyr og utstyr til fotballgruppen er flyttet ned til lageret/skuret langs med fotballbanen.

 

Entreprenør kommer til å sikre at det legges opp vann og midlertidig strøm til banelys og den gamle DIF kiosken. Vi kommer også til å undersøke muligheter for en midlertidig toalett. I perioder kan det være nødvendig å benyttet det offentlige toalettet ved DIF-stranden.

 

Vårt flotte område kommer i en periode til å bli en til tider ganske travel byggeplass. Det er viktig at alle tar hensyn til dette og ikke parkerer slik at arbeidet hindres.

 

Hvordan kan jeg bidra?

Kontrakt med entreprenør er nå inngått og Alento vil snart ta regien på selve byggearbeidene. Men, vår jobb som idrettslag og byggherre er fremdeles langt fra over og vi trenger hjelp fra alle våre flotte medlemmer i DIF:

  • Unngå å ta bilen til DIF ifm. trening. Bruk sykkel eller gå. Det kommer til å bli svært trangt på området og den parkeringskapasiteten som er igjen trenger vi til bortelag og andre som må bruke bil for å komme til DIF.
  • Still opp på dugnad. Styret vil komme til å kalle inn til flere dugnader både underveis og etter at bygget er ferdig. Rydding, vasking, plantering m.m. er aktiviteter som vil bli gjennomført på dugnad og vi trenger da at stiller opp.
  • Kan du bli eller kjenner du noen som vil bli klubbsponsor? Nytt klubbhus er det største økonomiske løftet DIF noensinne har gjort og etter endt prosjekt vil klubben sitte igjen med en langsiktig gjeld som skal betjenes. Ethvert bidrag betyr svært mye for DIF så sjekk ut våre sider for sponsormuligheter

 

Jeg vil bidra som privatperson

Jeg vil bidra som bedrift

Epost: sponsor@dif.no