Turskøyting

Siden 2016 har DIF brøytet turskøytebane på Dikemarksvannene.

HVA ER EN TURSKØYTEBANE?

Dikemark Turskøytebane er en preparert bane på isen for korte eller lange turer på skøyter.
I tillegg prepareres det baner for ishockey/lek når forholdene ligger til rett for det.

Har du ikke skøyter? Bruk gjerne banen til fots, med spark eller sykkel. Se våre trivselsregler.

HVOR ER BANEN OG HVEM BRØYTER DEN?

Banen følger ytterkant av de tre vannene Verkensvannet, Nordvannet og Svinesjøen. Eksakt plassering og lengde vil variere med snø- og isforhold. Banen brøytes og isen høvles av frivillige i Dikemark Idrettsforening.

ER ISEN TRYGG?

All ferdsel på is er eget ansvar. På det tidspunkt banen prepareres vurderes isen langs banetraséen som trygg av vårt banemannskap, men dette kan endre seg.

Følg oss på Facebook for siste status på brøyting og baneforhold:
Dikemark IF Turskøytebane

Trivselsregler for banen

  1. All ferdsel på is er eget ansvar – Dikemark Idrettsforening har intet ansvar for ferdsel på isen. Tenk på sikkerheten og ha alltid med nødvendig sikkerhetsutstyr!
  2. Respekter isen – Bruk skøyter, spark, sko eller sykkel, valget er ditt, men respekter isen og ikke ødelegg for hverandre.
  3. Vis hensyn – I helgene er det ofte mange ute på isen. Vis hensyn og vurder en morgentur dersom du ønsker å gå fort.
  4. Respekter privat eiendom – Unngå å legge kaffepausen til private brygger og hager (se kart). Bruk de mange øyene og offentlige områdene.
  5. Rydd opp etter deg – Ikke la søppel ligge igjen på isen, plukk opp etter deg og forlat banen slik du selv ønsker å finne den.
  6. Ta vare på naturen – Ta med pølsepinner og ved hjemmefra dersom du ønsker å brenne bål.
  7. Unngå å bruke banen etter snøfall og ved overvann Etter perioder med mildvær eller (bløtt) snøfall blir banen svært våt. Spor av skøyter, sko m.m. fryser fast og ødelegger banen. Vennligst ikke bruk banen frem til den er brøytet og åpnet igjen