Hvorfor Nytt Klubbhus?
Dikemark Idrettsforening er i startfasen av et spennende prosjekt: et nytt klubbhus designet for å møte fremtidens behov. Dagens fasiliteter er utdaterte og utilstrekkelige for å støtte våre voksende medlemsaktiviteter og ambisjoner. Det nye klubbhuset vil tjene som et vitalt senter for både idrett og samfunn, tilby et mangfold av aktiviteter for barn, ungdom og voksne.

 

Behovsvurdering nytt idrettsbygg

 

Planer og Fasiliteter
Vårt mål er å bygge et flerbruks klubbhus som inneholder:
Moderne garderober og utstyrslager
Møte- og aktivitetsrom for ulike grupper
Kaféområde for sosiale samlinger
Tilrettelagte områder for turskøyter, fotball, og langrenn

 

Rom- og bruksplan

 

Hvor står vi i prosessen?