Det handler om respekt, ikke sant?

Fair play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid og handler om det som skjer på og utenfor banen.

På denne siden finner du informasjon om hva Fair play er og linker til en rekke Fair play-tiltak. Fair play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Alle som er opptatt av fotball, skal bidra til å ta vare på fotballens verdier.

 

Fair play i klubb

Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen, og er normen som skal prege aktiviteten vår på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av, gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett. Fotballarenaen er en arena hvor vi skal ha respekt for alle mennesker og forsterke fellesskapet. Fotballkamper skal foregå i trygge rammer slik at alle får gode opplevelser. Fair play skal synliggjøre hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom, og er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger.

 

Fair play i kamp
Kampvert, Fair play-hilsen og Fair play-møtet skal bidra til at fotballkamper skal foregå i trygge rammer slik at alle får gode opplevelser.

Alle kamper skal ha en god og trygge ramme, og alle har et ansvar for at kampen blir en god opplevelse for alle involverte. Det er viktig å ha gjensidig respekt for medspillere, motspillere, dommere, trenere, foreldre og publikum.

Trener-, spiller-, og foreldrevett er sentralt for at alle skal få en god og trygg fotballopplevelse.

 

Fair play-hilsen

Fair-play hilsen skal gjennomføres før og etter alle kamper ved at begge lag og dommer(e) stiller opp, passerer hverandre, ønsker hverandre lykke til før kamp og takker for kampen etter kampslutt. Dette er et uttrykk for gjensidig respekt.

Info er hentet fra Norges Fotabllforbund

 

Kampvert

Det er et krav i breddereglementet om minst en kampvert på alle kamper som ønsker motstanderlag, dommer(e) og tilskuere velkommen.

For å bidra til et godt og trygt kamparrangement skal det være minst en kampvert til stede. Kampverten har på gul kampvertvest og er synlig for alle i og rundt kampen. Oppgaven som kampvert kan for eksempel gjøres på omgang blant foreldrene. Kampvertinstruksen er tydelig og konkret, og gjør dette til en overkommelig oppgave. Her er det viktig at klubben har tydelige rutiner for hvordan denne ordningen gjennomføres i praksis.

 

Før kampen

  • Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen.
  • Delta på Fair play-møtet sammen med dommer(e) og begge lags trenere.
  • Ha kjennskap til hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

 

Under kampen

  • Oppfordre til positivitet blant tilskuerne.
  • Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen.
  • Håndtere eventuelle uønskede hendelser i henhold til klubbens retningslinjer.

 

Etter kampen

  • Takke begge lag og dommer(e) for kampen.
  • Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller annen kontaktperson i klubben hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp.

 

*Alle 11’er-, 9’er- og 7’erkamper skal ha minst en kampvert hver. For 5’er- og 3’erkamper som spilles samtidig setter klubbene opp et passende antall kampverter i forhold til antall baner og antall kamper.

 

Les mer om:

Fair play-møtet

Eierskap i styret

Fair Play-ansvarlig

Trenerforum

Spillermøte