Bli medlem

For å drive med idrettsaktiviteter i Dikemark IF, må man ha medlemskap i klubben. I tillegg betaler man aktivitetsavgift til den (de) gruppene man er
aktiv i. Utøvere under 12 år er kollektivt ulykkesforsikret gjennom medlemskapet.

Les mer om Betingelser for betaling av medlemsavgift

Nye medlemmer må registrere seg via linken:
https://dikemarkif.weborg.no/register

DIF har 2 typer medlemskap; Enkelt medlemskap eller familiemedlemskap.

 • Enkeltmedlemskap vil være aktuelt der hvor en enkelt utøver er medlem, eller hvor enkelte ønsker å være medlem uten aktivitet (såkalt støttemedlem).
 • Familemedlemskap er aktuelt der hvor flere enn 1 i samme familie deltar på en aktivitet, eller hvor hele familien ønsker å støtte opp om DIF.

Hva koster medlemskap?

 • Enkeltmedlemskap  kr. 350,-
 • Familemedlemskap  kr. 500,-

Kontingenten gjelder for ett år avgangen (kalenderår) og vil bli sendt ut i januar hvert år for de som er innmeldt pr. 31.12. Det vil fortsatt være mulig å melde seg inn i løpet av året, men med full medlemsavgift uavhengig av når innmelding skjer.

Kontingenten dekker forsikring for utøvere opp til fylte 12 år. Medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet. I tillegg vil medlemskapet gi rabatt hos G-sport i Asker. Medlemskort vil bli sendt ut etter innbetaling.

Utmelding
Utmelding skal skje skriftlig på epost til innogutmelding@dif.no. Medlemskap fornyes automatisk dersom utmelding ikke foreligger. All skyldig kontingent og aktivitetsavgift må betales ved utmeldelse.

Aktivitetsavgift

Aktivitetsavgiften fastsettes av styret for den enkelte aktivitet. Det er anledning til å være med på to treninger for å prøve. Deretter må aktivitetsavgift betales. Det vil si i oktober/november for skigruppa, og i mai/juni for fotballgruppa. Eventuell vintertrening for fotball/sommertrening for skigruppa vil komme som et tillegg. For Aerobic sendes denne ut separat fra leder her.

Aktivitetsavgift for de ulike gruppene er:

 • 2011-2007 fotball koster 1700.-
 • 2006 –> fotball koster 2000.-

Fordeler med medlemskap i DIF

 • Godt miljø – godt samarbeid
 • Aktivitet i nærområde for barna
 • Kompetente trenere og aktivt styre
 • Engasjerte foreldre
 • Morsomme arrangementer
 • Flotte treningsforhold og omgivelser
 • Alle medlemmer er dekket av forsikring i forbindelse med trening.
 • Medlemskap gis rabatt hos G-sport i Asker

Hvordan melde seg inn
Ønsker du å melde deg inn i DIF eller har noen spørsmål rundt medlemskapet, så kan du kan sende en epost til innogutmelding@dif.no hvor du har med følgende informasjon:
– navn
– adresse
– fødselsdato
– foresattes navn
– epost
– mobil
– hvilken aktivitet det gjelder

Forsikring
Alle betalende medlemmer er forsikret i forbindelse med trening.
Fotballspillere er dekket gjennom Oslo fotballkrets forsikring i forbindelse med kamper.
Langrennsutøvere er forsikret gjennom Akershus skikrets.