Bli medlem

For å drive med idrettsaktiviteter i Dikemark IF, må man ha medlemskap i klubben. I tillegg betaler man aktivitetsavgift til den (de) gruppene man er
aktiv i. Utøvere under 12 år er kollektivt ulykkesforsikret gjennom medlemskapet.

DIF har 2 typer medlemskap; Enkelt medlemskap eller familiemedlemskap.

 • Enkeltmedlemskap vil være aktuelt der hvor en enkelt utøver er medlem, eller hvor enkelte ønsker å være medlem uten aktivitet (såkalt støttemedlem).
 • Familemedlemskap er aktuelt der hvor flere enn 1 i samme familie deltar på en aktivitet, eller hvor hele familien ønsker å støtte opp om DIF.

Hva koster medlemskap?

 • Enkeltmedlemskap  kr. 350,-
 • Familemedlemskap  kr. 500,-

Kontingenten gjelder for ett år avgangen (kalenderår) og vil bli sendt ut i januar hvert år for de som er innmeldt pr. 31.12. Det vil fortsatt være mulig å melde seg inn i løpet av året, men med full medlemsavgift uavhengig av når innmelding skjer.

Kontingenten dekker forsikring for utøvere opp til fylte 12 år. Medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet. I tillegg vil medlemskapet gi rabatt hos G-sport i Asker. Medlemskort vil bli sendt ut etter innbetaling.

Utmelding
Utmelding skal skje skriftlig på epost til innogutmelding@dif.no. Medlemskap fornyes automatisk dersom utmelding ikke foreligger. All skyldig kontingent og aktivitetsavgift må betales ved utmeldelse.

Aktivitetsavgift

Aktivitetsavgiften fastsettes av styret for den enkelte aktivitet. Det er anledning til å være med på to treninger for å prøve. Deretter må aktivitetsavgift betales. Det vil si i oktober/november for skigruppa, og i mai/juni for fotballgruppa. Eventuell vintertrening for fotball/sommertrening for skigruppa vil komme som et tillegg. For Aerobic sendes denne ut separat fra leder her.

Aktivitetsavgift for de ulike gruppene er:

 • 2011-2007 fotball koster 1700.-
 • 2006 –> fotball koster 2000.-

Fordeler med medlemskap i DIF

 • Godt miljø – godt samarbeid
 • Aktivitet i nærområde for barna
 • Kompetente trenere og aktivt styre
 • Engasjerte foreldre
 • Morsomme arrangementer
 • Flotte treningsforhold og omgivelser
 • Alle medlemmer er dekket av forsikring i forbindelse med trening.
 • Medlemskap gis rabatt hos G-sport i Asker

Hvordan melde seg inn
Ønsker du å melde deg inn i DIF eller har noen spørsmål rundt medlemskapet, så kan du kan sende en epost til innogutmelding@dif.no hvor du har med følgende informasjon:
– navn
– adresse
– fødselsdato
– foresattes navn
– epost
– mobil
– hvilken aktivitet det gjelder

Forsikring
Alle betalende medlemmer er forsikret i forbindelse med trening.
Fotballspillere er dekket gjennom Oslo fotballkrets forsikring i forbindelse med kamper.
Langrennsutøvere er forsikret gjennom Akershus skikrets.