J2013

Hovedtrener: Marit Fjerdingren Bremer

Assistenttrenere:

Leif Reime

Hege Nilsen

Mina Hjelde

Alexander Bremer

Lagleder: Mina Hjelde

Kontakt: J2013@dif.no