DIKEMARK IDRETTSFORENING

 

Kort historikk, utdrag fra Arne Wergelands særoppgave og fra Engelsrudboka fra Velet.

 

DIF ble stiftet den 13. oktober i 1944 – ”under ufred og okkupasjon”
Fotballbanen ble åpnet 16. juni 1952 – ”i frihet og glede”
Klubbhuset stod ferdig i 1968 – ”velstand og velvære”
Solberglia skisenter ferdigbygget i 1969 – ”rikdom og optimisme”
(ikke i drift de siste årene, ikke etter 2000?)
Lysløypa ”Vardåsenløypa” ferdig i 1979 – ”trim og teknikk”
(ca 6 km lang, går fra Gullhella over Vardåsen skisenter og til Dikemark)
Den spede begynnelse
Våren 1944 begynte noen venner å trene sammen i Solberg skoles gymsal. Pga krigen måtte de trene i smug. Interessen for å danne en organisert forening økte, og 13.10.1944 ble idrettsforeningen på Dikemark stiftet med Knut Hagen som leder.

 

Baneanlegget
Foreningen begynte som en fotballgruppe.
Høsten 1945 var medlemstallet ca 200. Som treningsbane hadde de bare et lite jorde. Det ble satt fram ønske om en idrettsbane, og foreslått tre ulike plasseringer. Ett av forslagene var et område ved Skrangla som tilhørte sykehuset. Det ble flere år med mye fram og tilbake mellom DIF, kommunen, sykehuset og Asker idrettsutvalg både om bevilgning av penger, og avsetting av egnet areal.

 

Den 6. April 1948 fikk DIF endelig en erklæring fra sykehusdirektør Gjessing DIF på at arbeidet med idrettsanlegget på Skrangla kunne begynne. Planene for idrettsanlegget var tegnet av byarkitekt Strøm i 1947, og en priskalkyle for anlegget var kr 52 000.

 

Selve området ble sprengt, gravd ut og grovplanert i 1949-50. Det var mye leirjord, og en del sprengt fjell ble bl.a. lagt rundt løpebanen. Sommeren 1951 ble banen ferdig planert og sådd til med gress.
Offisiell åpning
15. juni 1952 ble gressbanen offisielt åpnet med ca 1000 tilskuere tilstede. Åpningskampen ble spilt mellom DIF og Holmen IF, hvor DIF vant 4 – 2.

 

Aktiviteter
Gjennom årene har klubben vært med i mange særforbund. Fotball og ski har vært og er hovedaktivitet, men både håndball, friidrett, tennis og kappgang har stått på programmet. Flere kjente idrettsutøvere har tilhørt og trent på Dikemark (bl.a. Ulf Gimle, Gunder Gundersen, Odd Hammernes).

 

Faste arrangementer de siste årene er skidag i februar og idrettsdag i juni.

 

Økonomi
Klubben har fått bidrag til drift fra Asker kommune, Oslo kommune, Dikemark personalforening, Engelsrud Vel, Askerbørskogen Vel og Velferdsutvalget ved Dikemark sykehus.
I dag får klubben driftstilskudd fra Asker kommune og Engelsrud Vel.

 

Antall medlemmer i 2009 var ca 600 inkludert familiemedlemmer.