2023 – Årsmøtet ble avholdt 20. mars 2024

 

2022 – Årsmøtet ble avholdt 23. mars 2023

 

2021 – Årsmøtet ble avholdt 30. mars 2022

 

2020 – Årsmøtet ble avholdt 19. mai 2021

 

2019 – Årsmøtet ble avholdt 2. juni 2020

 

2018 – Årsmøtet ble avholdt 17. mars 2019

 

2017 – Årsmøte ble avholdt 5. april 2018

 

2016 – Årsmøte ble avholdt 23. mars 2017

 

2015 – Årsmøte ble avholdt 31. mars 2016

 

2014 – Årsmøte ble avholdt 17. mars 2015

 

2013 – Årmøte ble avholdt 5. mars 2014

 

2012 – Årsmøte for 2012 ble avholdt 13. mars 2013

 

2011 – Årsmøte for 2011 ble avholdt 8. mars 2012

 

2010 – Årsmøte for 2010 ble avholdt 10. mars 2011

 

2009 – Årsmøte for 2009 ble avholdt 18. februar 2010