Møte anleggsgruppen

Møte i anleggsgruppen

 

Det var stort engasjement for videreutvikling av anlegget på DIF og årsmøtet gjorde noen prinsipielle beslutninger om å ikke splitte økonomien mellom ski og fotball nå.

Det ble gitt mange gode innspill og det er viktig å sikre at alles interesser blir hørt i den videre prosessen.

Endelig beslutning om utforming av anlegget, prioritering og eventuell investering skal besluttes av ordinært eller ekstraordinært årsmøte når det blir aktuelt.

 

Området er fortsatt ikke kjøpt av Oslo kommune, og både Askers ordfører og DIF henger på for å fremskynde den politiske prosessen i Oslo.

Så snart salget er formelt i orden, vil Asker kommune kalle inn til Workshop for å planlegge videre prosess med regulering og utvikling av området. DIF blir en viktig aktør i dette.

 

Det nye hovedstyret i DIF møtes uke 16 for å diskutere videre mandat/forventning til anleggsgruppa basert på innspillene i årsmøtet, og formann Olsen har lovet at anleggsgruppen får nødvendig avklaring for «ny kick-off» i uke 17.

Jeg ber derfor om at dere setter av tirsdag 21. april kl 19:30 på klubbhuset.

 

NB: Vi trenger mange flere motiverte foreldre/medlemmer for at anlegget skal bli realisert. Jeg har sendt innkalling til de jeg har mottatt interessemail fra, men ta gjerne med flere i dette møtet!

 

Foreløpig agenda:

·         Status tomtekjøp / prosess mot Asker kommune

·         Brukerundersøkelse blant klubbens medlemmer etter ønske fra årsmøtet

·         Ønsker fra fotball

·         Ønsker fra langrenn

·         Forberedelse til Work Shop, denne kan komme fort….

·         Budsjett for videre planlegging (brukerundersøkelse, landskapsarkitekt, rådgivere etc)

·         Fordeling av ansvar – organisering av «ledergruppe»

·         Eventuelt

 

Ber om bekreftelse på at dere kommer senest 17. april.

Vi sees!

 

Vennlig hilsen,

Erling Langeland

m (47) 951 91 633