Stormøte: Nytt klubb- og flerbrukshus på DIF!

I over ett år har DIF sammen med Engelsrud Vel jobbet med å planlegge, tegne, og søke om nytt klubb- og flerbrukshus på Dikemark Idrettspark. Rammesøknad er nå til behandling hos Asker kommune, og vi er stolte over å kunne invitere til prosjektpresentasjon for alle medlemmer, beboere, venner og slektninger.

Bli med på en spennende prosjektkveld hvor vi presenterer århundrets (hittils) mest spennende prosjekt på Dikemark, og ikke minst finn ut av hvordan du kan hjelpe oss realisere drømmen.

Tid: 8. februar kl 19.30

Sted: Gymsalen Vardåsen skole

Hilsen Prosjektgruppen!

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 30. oktober

Styret kaller herved inn til ekstraordinært årsmøte i Dikemark IF

Tid: Mandag 30. oktober kl. 20
Sted: Klubbhuset på DIF

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Godkjenne regnskapet for 2022.

Vedlegg: Regnskap og revisjonsrapport for 2022

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 11. oktober

Styret kaller herved inn til ekstraordinært årsmøte i Dikemark IF

Tid: Onsdag 11. oktober kl. 20
Sted: Klubbhuset på DIF

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Valg av kontrollkomité (2 personer til å revidere årsregnskapet).
  Styrets forslag:
  Harald Mølmen-Nertun (frem til ordinært årsmøte i 2025)
  Hilde Hansen (frem til ordinært årsmøte i 2025)
 5. Valg av valgkomité for neste ordinære årsmøte
  Styrets forslag:
  Martin Stav Engedahl (leder)
  Ingunn Hillestad
  Erik Myhre
  Øyvind Wergeland (vara)