Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2023-10-11

Protokoll DIF ekstraordinært årsmøte 2023-10-11 – signert

Styret planlegger nytt ekstraordinært årsmøte 2023-10-30. Endelig innkalling kommer 16. oktober.