Innkalling til ekstraordinært årsmøte 11. oktober

Styret kaller herved inn til ekstraordinært årsmøte i Dikemark IF

Tid: Onsdag 11. oktober kl. 20
Sted: Klubbhuset på DIF

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Valg av kontrollkomité (2 personer til å revidere årsregnskapet).
  Styrets forslag:
  Harald Mølmen-Nertun (frem til ordinært årsmøte i 2025)
  Hilde Hansen (frem til ordinært årsmøte i 2025)
 5. Valg av valgkomité for neste ordinære årsmøte
  Styrets forslag:
  Martin Stav Engedahl (leder)
  Ingunn Hillestad
  Erik Myhre
  Øyvind Wergeland (vara)

 

Ønsket: Kandidater til Hovedstyret

Det blir noen omrokkeringer i Hovedstyret i år. Hilde Hansen og Geir Øiestad går av etter mange års innsats, mens Bjørn Olsen går av som leder, men stiller til valg som styremedlem. Alle tre vil hjelpe til med opplæring av nye styremedlemmer i sine gamle oppgaver!

Velges for 2 år:

 • Styreleder – ønsker kandidat
 • Styremedlem/nestleder – Forslag: Bjørn Olsen
 • Styremedlem/økonomiansvarlig – ønsker kandidat

Velges for 1 år:

 • Styremedlem/representant fotballgruppa – Forslag: Fredrik Levinsky
 • Styremedlem/representant langrennsgruppa – Forslag: Øyvind Wergeland
 • Styremedlem/representant turskøytegruppa – Forslag: Bjarte Mohn

Interessenter kan ta kontakt på epost til hovedstyret@dif.no