Ønsket: Kandidater til Hovedstyret

Det blir noen omrokkeringer i Hovedstyret i år. Hilde Hansen og Geir Øiestad går av etter mange års innsats, mens Bjørn Olsen går av som leder, men stiller til valg som styremedlem. Alle tre vil hjelpe til med opplæring av nye styremedlemmer i sine gamle oppgaver!

Velges for 2 år:

  • Styreleder – ønsker kandidat
  • Styremedlem/nestleder – Forslag: Bjørn Olsen
  • Styremedlem/økonomiansvarlig – ønsker kandidat

Velges for 1 år:

  • Styremedlem/representant fotballgruppa – Forslag: Fredrik Levinsky
  • Styremedlem/representant langrennsgruppa – Forslag: Øyvind Wergeland
  • Styremedlem/representant turskøytegruppa – Forslag: Bjarte Mohn

Interessenter kan ta kontakt på epost til hovedstyret@dif.no