Kategorier


Arkiv


Innkalling til ekstraordinært årsmøte 29. mai 2024

Styret kaller herved inn til ekstraordinært årsmøte i Dikemark IF

 

Tid: Onsdag 29. mai kl. 19

Sted: Klubbhuset på DIF

 

Agenda

 

  1. Åpning av møte og valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av referent og to representanter til å underskrive protokollen
  4. Nytt klubbhus
    1. Styret ber årsmøtet om å fullmakt til å inngå avtale med entreprenør om bygging av nytt klubbhus.
    2. Styret ber årsmøtet om å fullmakt til å inngå avtale med Engelsrud Vel om bruksrett av nytt klubbhus.

 

Vedlegg