Kategorier


Arkiv


Innkalling til ekstraordinært årsmøte 30. oktober

Styret kaller herved inn til ekstraordinært årsmøte i Dikemark IF

Tid: Mandag 30. oktober kl. 20
Sted: Klubbhuset på DIF

Agenda:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Godkjenne regnskapet for 2022.

Vedlegg: Regnskap og revisjonsrapport for 2022