Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2024-05-29

Protokoll DIF ekstraordinært årsmøte 2024-05-29 – signert