Agenda og sakspapirer til årsmøtet 20. mars 2024

Årsmøtet for 2023 i Dikemark IF avholdes 20. mars 2024 kl. 19 på Vardåsen skole.

Agenda DIF Årsmøte 2023

Vedlegg: