Retningslinjer seriespill 2016

Årets retningslinjer for gjennomføring av seriespillet i 2016 omtaler flere fokusområder som både spillere, trenere, ledere og dommere skal følge.

Oslo Fotballforbud

Les mer om retningslinjene her: http://www.fotball.no/Kretser/oslo/Dommerhjornet/Nyhetsoversikt1/Nyheter-2016-som-legges-ut/Retningslinjer-2016