Årsmøte 10. mars

DIF ønsker alle medlemmer over 15 år velkommen til årsmøte på Klubbhuset, torsdag 10. mars kl. 20.

SAKSLISTE:

1. Åpning

2. Valg av ordstyrer

3. Valg av referent og 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Årsberetning fra styret

5. Årsberetning og regnskap fra gruppene

6. Regnskap for hovedstyret

7. Budsjett

8. Styrets forslag til investeringsbudsjett 2011-2013

9 . Fastsettelse av medlemskontingent

10 . Valg

11 . Innkomne forslag

Forslag for behandling på årsmøte må være styre   i hende senest 14 dager før årsmøte.

12 . Protokoll

Signering av protokoll

Hilsen Styret