Kategorier


Arkiv


Asker Kommune ønsker å kjøpe DIF-området!

Formannskapet i Asker kommune har bedt rådmannen ta kontakt med Oslo Kommune for om mulig å få kjøpt DIF-området. Området er regulert til allmennyttig formål og jordbruk med Asker som reguleringsmyndighet. Dette innebærer at det ikke kan bebygges og således har en begrenset verdi for Oslo Kommune. Går salget i orden gir det oss endelig mulighet til å sette i gang med planene om kunstgress og rulleskiløype!

Jiiiiha!