Innkalling til årsmøte i Dikemark IF

NB! Nytt klokkeslett!

Hovedstyret kaller inn til årsmøte i Dikemark IF

Tidspunkt: 30. mars. kl. 18.00

Sted: Vardåsen skole.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag legges ut på dif.no senest en uke før årsmøtet.