• Ansvarsfordeling i DIF Fotball 2019

    Nytt styre i DIF fra og med høsten 2018 finnes nedenfor, med kontaktinformasjon i parentes. Leder – Kristian Lindland, G2012 (kristian.lindland@alento.no) Seriepåmelding og dommerkurs – Stian Mørch Aaen, J2008, (stianaaen@hotmail.com) […]

    Les hele innlegget