FORELDREVETT REGLER FAIR PLAY link

Da er årets fotballsesong i gang og vi vil minne alle foreldre/trenere om Fair Play Foreldrevettreglene:

Foreldrevettregler

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

  1. 1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
  2. 2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
  3. 3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
  4. 4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
  5. 5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
  6. 6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
  7. 7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!