Innetrening fotball 2011/2012

Selvom årets innetreningssesong ennå ikke er over, må dere allerede nå tenke på neste høst/vinter, for fristen for tilbakemelding til kommunen nærmer seg.

I år har vi hatt innetreningstid på Vardåsen, Solberg og Drengsrud, og vi satser på det samme neste sesong.

Dersom dere har ønske om innetreningstid gi Mona Henricks tilbakemelding snarest og innen 25. mars.

Har dere spesielle ønsker mtp dag/tidspunkt, gi også tilbakemelding om det, så skal vi se hvor mange ønsker som kan oppfylles.