Oppmelding av lag til serien – frist 31. januar!

Til alle lagledere!

Da er første runden oppmeldt til serien, gjelder dere som hadde frist 10. januar. Øvrige frister for yngre lag – 

31. januar er frist for klassene 11 – 14 år.

Send meg antall lag og navn på kontaktperson/lagleder innen 25. januar og jeg sørger for oppmelding av lagene.

15. februar er frist for klassene 8 – 10 år.

J99, J2000 og J01 er allerede oppmeldt.

Hilsen Mona (mona@henricks.no)