Aurora og Kristin!

Aurora fikk «spesialbehandling» av blide Kristin Størmer Steira!