Innkalling til årsmøte for DIF Langrenn inkludert årsberetning

Langrennstyret innkaller til årsmøte 29. mars kl. 19:00 i Klubbhuset på DIF. Se vedlagt årsberetning Årsberetning DIF langrenn sesongen 2015 2016

Saker til årsmøtet:
1. Oppsummering av sesongen 2015/2016
2. Gjennomgang av årsregnskapet for langrenn
3. Valg av langrennstyre for kommende sesong
– Lise Sunsby går ut av styret
– Odd Anders Nilsen, Harald Mølmen-Nertun og Anne Gamborg stiller til gjenvalg
– Jahn-Roger Nyggard og Kristin Kongslie stiller til valg
4. Utdanning av trenere
5. Prepping på DIF
6. Bredde kontra resultatfokus i langrenn – hvordan få til begge deler?
7. Eventuelt

Saker som ønskes tatt opp meldes styret (lisesunsby@gmail.com) innen 28. mars.

Kandidater til styret meldes til styret (lisesunsby@gmail.com)

Mvh langrennstyret