Midler fra Sparebankstiftelsen

Fra utdelingen; Bjarte fra Turskøytegruppa, Liv Bekkeseth Dnb Asker, og Ingunn fra Langrennsgruppa

Langrennsgruppa og Turskøytegruppa har fått tildelt kr 173 000,- fra Sparebankstiftelsen etter søknad om midler til nytt utstyr for sporsetting av skiløyper og til brøyting av turskøytebaner på Dikemarksvannene. Langrennsgruppa har gått til innkjøp av ny snøskuter, snørulle og løypeslodd. Turskøytegruppa har gått til innkjøp av ny frontmontert snøfres til ATVen som skal brukes til å holde skøytetraseene åpne gjennom vinteren. Vi takker for støtten og håper at vinteren skal komme for fullt, så våre medlemmer og publikum kan få glede av ski- og skøytemulighetene vi ønsker å legge til rette for.