Nye lysløype traséer er ferdige!

De to nye lysløypetraseene er nå ferdig ryddet og planert. Her behøver vi ikke mange centimeter med snø før spor kan settes! Også lysmastene er satt opp, men armaturer og strømtilførsel mangler. Dette skal på plass i løpet av kort tid.

20 cm snø her...