Referat fra Årsmøtet i DIF Langrenn

Vedlagt finnes referatet fra Årsmøtet i DIF Langrenn som var 29. mars 2016. 20160329 – Referat Årsmøte DIF langrenn