Kategorier


Arkiv


Tøffest uten fluor

Langrennskomiteen i Norges Skiforbund innfører et fluorforbud i klassene til og med 16 år, men først når det finnes sikre kontrollmetoder som kan identifisere fluor under skiene før start i skirenn.
Metoder for kontroll finnes ikke per dags dato, men flere arbeider for å få dette på plass.

Frem til dette forbudet trer i kraft oppfordres alle skikretser og klubber til å benytte glidprodukter uten fluor – i alle skirenn – spesielt i årsklasser til og med 16 år. Når sikre kontrollmetoder er på plass, skal forbudet gjelde fra 14 dager etter at alle kretser og klubber har mottatt informasjon fra NSF om at forbudet inntreffer.

For å begrense helse- og miljøskade ved bruk av fluor vil Langrennskomiteen i Norges Skiforbundet oppfordre alle til å påse at vedtatte smørevettregler og regler for avfallshåndtering blir fulgt.

DIF har sluttet seg til alliansen «Tøffest uten fluor»! Les mer om oppfordringen til fluorfri glidesmøring: https://toffestutenfluor.files.wordpress.com/…/vi-oppfordre…

Se også hvilke andre klubber som er en del av «Tøffest uten fluor-alliansen». DIF vil etterhvert få opp sitt navn og logo på denne siden: https://toffestutenfluor.wordpress.com/toffest-uten-fluor-…/