2 dugnader gjennomført

Vi har fått gjort det meste av det som var planlagt, og takk stor takk til dere som har stilt opp. Men vi trenger flere til å engasjere seg i dugnadsarbeidet, og beising av klubbhus, kiosk og garasje bør gjennomføres før sommerferien. Ta kontakt med Styret om du har anledning til å bidra.