Kategorier


Arkiv


Aktivitetslederkurs på DIF i høst

Vi har veldig mange gode fotballtrenere og lagledere i DIF og flere har allerede deltatt på Aktivitetslederkurs, noen har også gått videre i Trener I utdanningen. DIF Fotball har et ønske om at alle som er trenere/lagledere deltar på Aktivitesleder kurs. (Ikke pålegg). Det er ingen krav til egne fotballferdigheter for dette kurset og kostnadene dekkes av DIF.

Tilbakemeldingene fra de som har deltatt på Aktiviteslederkurset er utelukkende positive og bruker mange av elementene aktivt på treningene. Jeg jobber derfor med å planlegge et Aktivitetslederkurs på DIF til høsten, men dette avhenger av at vi er mange nok. Alternativet er kurs hos en vertskapsklubb som f.eks Nesøya.

Jeg ønsker derfor en tilbakemelding fra hvem som er interessert i dette kurset til høsten.

Under kan dere lese mer spesifikt om kurset:
Aktivitetslederkurset er delkurs 1 i Trener I utdanningen og det vi kaller Barnefotballkurset. Kurset er i tillegg til å være basislæren for videre utdanning utviklet for å gi trenere i barneklassene kunnskap for å utvikle ett trygt og godt fotballmiljø i tillegg til kunnskap rundt det å legge til rette for god fotballaktivitet. Kurset går over 16 skoletimer og er en blanding av teori og praksis på banen. Her er noen av temaene som belyses i kurset:

  • Hva er det som gjør at barn trives med fotball?
  • Hvordan skal du oppføre deg som barnetrener?
  • Hva slags fotballaktivitet bør barn drive med?
  • Hva er mest artig og hva gir best fotballutvikling?
  • Hvordan kan du differensiere aktiviteten slik at alle opplever mestring og alle får utfordringer?
  • Hvilke retningslinjer gjelder for barnefotballen?

Ta barna på alvor og sørg for at alle Lag har kvalifiserte trenere og ledere med å melde dere på kurset.

Se DIFs sportsplan

Hilsen Tom Kristian Kurland