ÅRSMØTE DIF 17 MARS KL 19

Årsmøte for DIF holdes 17 mars kl  1900 på klubbhuset.
Saker som ønskes tatt opp meldes styret (hovedstyret@dif.no) innen 3 mars.

Kandidater til styret meldes til styret (hovedstyret@dif.no)

MVH
Styret