Årsmøte i DIF 17. mars 2014 kl. 19

Sted: NB!!!    Vardåsen Skole

Tirsdag 17.03.2014 kl 1900

1. Åpning av møte og valg av ordstyrer
2. Valg av referent og 2 representanter til å underskrive protokollen
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Status anlegg
7. Fastsettelse av medlemskontigent
8. Innkommende saker (se vedlegg)
9. Valg
10. Signering av protokoll

Hovedstyrets årsberetning 2014

Regnskapsrapport 2014

Revisorerklæring DIF 2114

2014 Regnskap aerobic

Innkommende forslag

Valg 2015