Kategorier


Arkiv


Årsmøte i DIF 5. mars

STED: DIF klubbhus
Onsdag 05.03.2014 klokken 19:00

Sak 1 – Åpning av møtet og valg av ordstyrer
Sak 2 – Valg av referent og 2 representanter til å underskrive protokollen
Sak 3 – Årsberetning
Sak 4 – Regnskap
Sak 5 – Budsjett

Sak 6 – Status Anlegg

Sak 7 – Fastsettelse av medlemskontigent
Sak 8 – Valg
Sak 9 – Signering av protokoll

Saksliste
Det har ikke kommet inn saker ut over det som fremkommer over.

Årsberetning 2013

Revisorerklæring

Regnskapsrapport 2013

Regnskap Aerobic 2013