DIF sykkelgruppe

Noen unge ildsjeler i klubben har tatt et initativ ovenfor styret for etablering av sykkelgruppe i DIF. Foreløpig er dette en gruppe på 7-8 16-års gamle gutter.

Styret ser selvfølgelig svært positivt på dette og kommer til å bidra med organisering av treninger og det administrative inntil videre. Med trening her menes eventuelt spinning timer, bruk av vårt eget treningsrom.

Imidlertid trenger gruppa en mentor(trener) som kan hjelpe med tilrettelegging av treningsform og oppfølging av dette.

Er det fler i klubben som kan tenke seg å være med her, ta kontakt med info@dif.no.