Kategorier


Arkiv


God sommer


Vi er inne i den siste aktivitetsuken før ferien starter. Styret ønsker alle medlemmer en riktig god sommer, og så sees vi igjen i august. Her finner dere litt informasjon om hva Styret jobber med for tiden.

Langrenn

Til tross for sommervarme og ferie, jobber langrennsgruppa aktivt for å planlegge kommende vinter.

Det vi jobber med nå er;
Utvidet løypetrase (blir ca 1,5 km) med oppgradert belysning. Dette vil gi et totalt bedre treningstilbud for alle. Løypa vil fortsatt gå på DIF banen, men vil strekke seg mer ut i ytterkantene/skogen. Jobben som må gjøres er først og fremst trefelling/rydding, noe maskinarbeid og nedsetting av stolper. I tillegg vil det elektriske bli oppgradert.

Snømaskin

For å kunne tlby våre aktive løpere et enda bedre tilbud, med snø fra det øyeblikket det blir kuldegrader, vurderer vi nå et snøanlegg. Dette vil da kunne hente vann fra Ulvenvannet/kanalen, for utlegg i hele løypetrasen.

Alt dette jobbes det med som et prosjekt og vi jobber nå med å søke økonomisk støtte på flere hold, slik at økonomien i dette er gjennomførbart.

Hogst

Hvis noen har et øsnke om å hogge ved til neste vinter, trenger vi å rydde på flere steder. Imidlertid skal styret bestemme hva og hvordan dette skal gjøres, spesielt i forbindelse med fjerning av kvist og rask. Ta kontakt med en av oss.

Kunstgress

Vi har kommet et lite stykke lenger ved at vi har bedt et advokatfirma se på saken, og først og fremst få kontaktpunktene mot Oslo Kommune. Dette er helt avgjørende for en eventuell fremdrift og igangsetting av prosjektet. Skulle vi komme dit at prosjektet kjøres igang, trenger vi personer inn i dette. Jeg har allerede fått et par henvendelser fra dere som vil bidra.
Vi holder dere orientert på hjemmesiden om utviklingen.