Idrettens dag flyttes til etter sommerferien

På grunn av sen påske i år og dertil sen Kr. Himmelfart og Pinse, vil det bli vanskelig å få avviklet idrettens dag før sommerferien.

Styret har besluttet å flytte denne til begynnelsen av september. Endelig dato er ikke fastsatt.